Denetleme Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. Alper DÖVENTAŞ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1993 yılı mezunu. İç Hastalıkları Geriatri Yan Dal Uzmanı. Prof. Dr. İ.Ü., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı. TTB Merkez Delegesi (2018-2020). İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu Üyesi (2020-2022).

Dr. İNCİLAY ERDOĞAN

Akdeniz Üni. Tıp Fak. 2001 mezunu, İşyeri hekimi. 2014-2018 Yönetim Kurulu Üyesi, İTO Kadın Komisyonu, İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. İTO Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi Üyesi.

Dr. TALAT KIRIŞ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1985 mezunu. Nöroşirürji Uzmanı. Prof Dr. Amerikan Hast, Koç Üni. Hastanesi. İTO ilk hekim meclisi divan başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, İTO Temsilciliği. Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı ve Dünya Nöroşirürji Dernekleri Federesyonu Beyin Damar Hastalıkları Komite Başkanı.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

TTB DELEGASYON ADAYLARI

Adaylara Bak