TTB Merkez Delegasyon Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. Ahmet İRDEM
Dr. Ali ÇERKEZOĞLU
Dr. Aytül GÜRBÜZ TÜKEL
Dr. Betül KAYGUSUZ
Dr. Beyza KUTAY
Dr.Bülent ÖNAL
Dr. Çağla Pınar TAŞTAN
Dr. Çiğdem ARSLAN
Dr. Esin TUNCAY
Dr.Ezel YILDIRIM
Dr.Feray KAYA KALAFAT
Dr.Fikret ÇALIKOĞLU
Dr.Gazi ÇAĞLAR
Dr.Gizem AKÇA
Dr.Hatıra TOPRAKLI
Dr.Hazan ÖZYURT
Dr.Huri ÖZDOĞAN
Dr.Melehat CENGİZ
Dr.Okan TOYGAR
Dr.Onur HAMZAOĞLU
Dr.Orhan KORKMAZ
Dr.Özdemir AKTAN
Dr.Özgür ŞEŞEOĞULLARI
Dr.Özgür KARCIOĞLU
Dr.Raşit TÜKEL
Dr.Samet MENGÜÇ
Dr.Selçuk EREZ
Dr.Süheyla AĞKOÇ
Dr.Şebnem KORUR FİNCANCI
Dr.Tahsin ÇINAR
Dr.Taner GÖREN
Dr.Tülay ERKAN
Dr.Tülin SEVİM
Dr.Yavuz ALTUNKAYNAK
Dr. Yelda Emek
Dr.Yusuf KUL

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

TTB DELEGASYON ADAYLARI

Adaylara Bak