TTB Merkez Delegasyon Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. Süheyla Ağkoç Ocak
Dr. Gizem Akça
Dr. Fuat Akgül
Dr. Özdemir Aktan
Dr. Müjgan Alikaşifoğlu
Dr. Çiğdem Arslan
Dr. Emel Atik
Dr. Muzaffet Başak
Dr. Ayşegül Bilen
Dr. Onur Çeçen
Dr. ALi Çerkezoğlu
Dr. Tahsin Çınar
Dr. Çağla DEmir
Dr. Alper Döventaş
Dr. Haydar Durak
Dr. Yelda Emek
Dr. İncilay Erdoğan
Dr. Selçuk Erez
Dr. Taner Gören
Dr. Aytül Gürbüz Tükel
Dr. Hakan Gürvit
Dr. Hakkan Hekimoğlu
Dr. Vahap Karabulut
Dr. Feray Kaya Kalafat
Dr. ELif Kırteke
Dr. Şebnem Korur Fincancı
Dr. Samet Mengüç
Dr. Ertuğrul Oruç
Dr. Bülent Önal
Dr. Huri Özdoğan
Dr. Süleyman Özyalçın
Dr. ALi Özyurt
Dr. Aytekin Sağlam
Dr. Cağla Seven
Dr. Hüsnü Süslü
Dr. Hatıra Topraklı
Dr. Ozan Toraman
Dr. Wain Tuncay
Dr. Raşit Tükel
Dr. Deniz Türkyılmaz Mut

DENETLEME KURULU ADAYLARI

ONUR KURULU ADAYLARI

YÖNETİM KURULU ADAYLARI