Denetleme Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. Alper DÖVENTAŞ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1993 yılı mezunu. İç Hastalıkları Geriatri Yan Dal Uzmanı. Prof. Dr. İ.Ü.C., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı. TTB Merkez Delegesi (2018-2020).

Dr. M. Nazmi ALGAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1984 yılı mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. İşyeri Hekimi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2010). TTB Merkez Delegesi (2000-2004). İTO İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi. İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2018-2020).

Dr. Zeynep SOLAKOĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1983 yılı mezunu. Fizyoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2001, 2008-2010). İTO Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Çalışma Grubu Üyesi. İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2018-2020).

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

TTB DELEGASYON ADAYLARI

Adaylara Bak