2020-2022

Demokratik Katılım Grubu Programı

PDF DOSYA GÖRÜNTÜLENEMİYOR.


Demokratik Katılım Grubu

Aday Tanıtım Broşürü

PDF DOSYA GÖRÜNTÜLENEMİYOR.


Yönetim Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. PINAR SAİP

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı (2012-2014). İTO Yönetim Kurulu Başkanı (2018-2020). İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2020).

Dr. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hast., Çocuk Kardiyolojisi ve Romatolojisi Uzm. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hast. AD. İstanbul Tıp Fak. Y.K. Üyesi (1999-2001). İstanbul Tıp Fak. Senatörlüğü (2012). İstanbul Tıp Fak. Dekan Yrd. (2006-2009). İstanbul Tıp Fak. Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016). İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020).

Dr. MURAT EKMEZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 2004 yılı mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Sultangazi Haseki EAH. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi. İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018). İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020).

Dr. GÜRAY KILIÇ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Serbest Hekim. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2006) İTO Yönetim Kurulu Sayman Üye (2018-2020). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. İTO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2006-2014).

Dr. RECEP KOÇ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1983 yılı mezunu. Aile Hekimi. Bayrampaşa, Yıldırım ASM. TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi (2014-2018). İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi. İSTAHED Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012). İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020).

Dr. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

Çukurova Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı. Prof. Dr. Koç Üniversitesi Hastanesi. Adana Tabip Odası TTB Merkez Delegesi (2000-2002, 2008-2012). Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2004-2008). İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2016-2018). İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2018-2020).

Dr. OSMAN ÖZTÜRK

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2004). İTO Genel Sekreteri (2018-2020). TTB Merkez Delegesi (2006-2010, 2014-2018). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2010-2014). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi. Hekim Sözü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Adaylara Bak

TTB DELEGASYON ADAYLARI

Adaylara Bak