BASIN AÇIKLAMASI

İstanbul Tabip Odası Seçimlerinde Trafoya Kedi Girmez! ÇAĞDAŞ, LAİK, DEMOKRAT BÜTÜN HEKİMLERİ MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE VE SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

İstanbul Tabip Odası (İTO) seçimi 15 Nisan 2018 Pazar günü İstanbul Erkek Lisesi’nde yapılacak.

Demokratik Katılım Grubu olarak seçimlere “Bakanlık Bürosu Değil Meslek Örgütü!” şiarı ve yenilenmiş aday listemizle katılıyoruz.

Asal görevimizi hekimlerin haklarını  korumak, çalışma ve yaşam koşullarının iyileşmesini sağlamak  ve  tüm yurttaşlarımıza eşit, ücretsiz, nitelikli, çağdaş bir sağlık hizmeti için  çalışmak olarak tanımlıyoruz.

Ülkemizde uygulanan sağlık politikaları ise ne yazık ki aksi istikamette ilerliyor.

Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı aşırı iş yükü…

Hastalara yeterli süreyi ayırmamıza imkân sağlamayan poliklinik sayıları…

Dünyada örneği görülmemiş bir şekilde, 80 milyon nüfusa 110 milyon başvuruyla istiap haddini çoktan aşmış, yıllardır S.O.S. veren acil servisler…

Popülist politikacıların ucuz oy avcılığı için uygulamaya koyduğu yanlış politikalar…

Hacamattan sülüğe kadar bilimi ve etiği yok sayan uygulamalara itibar ve pazar yaratma çabaları…

Başta siyasetçiler olmak üzere yöneticilerin hekimlere yönelik sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez tutumları…

Yoksulluk sınırının altında emekli hekim maaşları…

Mesleğimizi icra ederken maruz kaldığımız şiddet…

İsyan ediyoruz!..

Otuz yıllık mücadele birikimiyle seçimlerde aday olan Demokratik Katılım Grubu üyeleri haftalardır İstanbul’un devlet-üniversite-özel bütün hastanelerini, aile sağlığı merkezlerini, toplum sağlığı merkezlerini, polikliniklerini, tıp merkezlerini ziyaret ediyor; meslektaşlarımızla buluşup onları seçimlere katılmaya ve meslek örgütümüze sahip çıkmaya davet ediyor. İstanbul Tabip Odası seçimlerinin binlerce hekimin buluştuğu bir şenlik, hekimlerin meslek örgütlerine sahip çıktığı bir şölen olarak gerçekleşmesi için çalışıyor.

Sırtını siyasi iktidara ve Bakanlığa dayamış, çoğunluğu idari-mesleki kariyerlerini liyakate değil sadakate borçlu olanlardan oluşan rakip grup ise hekimlerle buluşmak yerine sürekli olarak tabip odamız aleyhine çalışıyor.

Aylardır “Türk Tabipleri Birliği’nin isminden ‘Türk’ ibaresi çıkarılsın”, “Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları kapatılsın” diye kampanya yürütüyorlar. (Şimdi de İstanbul Tabip Odası yönetimine aday oluyorlar!)

İki ay önce yandaş sendika ve derneklerin organizesinde İstanbul Tabip Odası’nın önüne gelip ağza alınmayacak hakaretler ve tehditler savurdular.

Peşinden, hacamatçı derneklerini devreye sokup Nuruosmaniye Cami önünde “Dik dur eğilme, Hacamatçılar seninle!” pankartıyla meslek örgütümüze karşı eylem yaptırdılar.

Bugünlerde de yandaş medyadaki yandaş kalemlere İstanbul Tabip Odası seçimlerinde hayatta olmayan hekimlerin yerine oy kullandırıldığı gibi akla hayale sığmayacak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan yazılar yazdırıyor, asılsız şaibeler yayarak hekimlerin oylarıyla kazanamayacaklarını bildikleri seçimlerden Yüksek Seçim Kurulu marifetiyle galip çıkmaya çalışıyorlar.

Kendilerini uyarıyoruz:

İstanbul Tabip Odası Seçimlerinde Trafoya Kedi Girmez!

İstanbul Tabip Odası seçimleri her zaman açık, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşir.

Bizim fıtratımızda sınav sorularını çalmak, seçimlere hile karıştırmak yoktur.

Gelin, bu etik dışı tutumunuzdan vazgeçin.

Çağdaş, laik, demokrat bütün hekimlere sesleniyoruz:

15 Nisan Pazar günü sergilenebilecek olası oyunlara karşı meslek örgütümüze ve sandıklara sahip çıkalım; oylarımızı Demokratik Katılım Grubu’nda birleştirerek İstanbul Tabip Odası’nı Bakanlık bürosuna çevirmeye çalışanlara gerekli cevabı verelim.

Saygılarımızla.

 

İSTANBUL TABİP ODASI

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU


Yönetim Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. PINAR SAİP

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı (2012-2014). İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi ve Romatolojisi Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul Tıp Fak. Dekan Yrd. (2006-2009). İstanbul Tıp Fak. Senatörlüğü (2012). İstanbul Tıp Fak. Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016). İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018).

Dr. MURAT EKMEZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 2004 yılı mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Haseki EAH. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi. İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. GÜRAY KILIÇ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Serbest Hekim. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2006). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. İTO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2006-2014).

Dr. RECEP KOÇ

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. 1983 yılı mezunu. Aile Hekimi. Bayrampaşa, Yıldırım ASM. TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi, İSTAHED Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012).

Dr. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

Çukurova Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hast., Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı. Prof.Dr. Emekli öğretim üyesi. Özel Medicana International Beylikdüzü Hastanesi. Adana Tabip Odası TTB Merkez Delegesi (2000-2002, 2008-2012). Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2004-2008). İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2016-2018).

Dr. OSMAN ÖZTÜRK

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2004). TTB Merkez Delegesi (2006-2010, 2014-2018). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2010-2014). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

ONUR KURULU ADAYLARI

TTB DELEGASYON ADAYLARI