BASIN AÇIKLAMASI

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU BÜTÜN HEKİMLERİ İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİMLERİNE ÇAĞIRIYOR

İstanbul Tabip Odası seçimleri 15 Nisan 2018 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Cağaloğlu'nda, İstanbul Erkek Lisesi'nde yapılacak. O gün gene binlerce hekimin buluştuğu bir şenliği, hekimlerin meslek örgütlerine sahip çıktığı bir şöleni hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Demokratik Katılım Grubu olarak seçimlere "Bakanlık Bürosu Değil Meslek Örgütü” şiarı ve yenilenmiş aday listemizle katılıyoruz.

Öncelikle, kadın düşmanı politika ve söylemlerin bizatihi siyasi iktidarın teşvikiyle her geçen gün daha da arttığı bu dönemde 55 kişilik aday listemizde 23 kadın arkadaşımızın bulunduğunun altını çiziyor; inisiyatifleriyle İstanbul Tabip Odası seçim listelerinde şimdiye kadarki en yüksek kadın temsiliyeti oranını sağlayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

Demokratik Katılım Grubu olarak 2018-2020 Dönemi Çalışma Programı Önceliklerimiz şunlar olacaktır:

Bu öncelikler doğrultusunda, gelenekten geleceğe uzanan otuz yıllık mücadele birikimimizle; 

Karanlığa Karşı Aydınlığı,

Gericiliğe Karşı Çağdaşlığı,

Dinciliğe Karşı Laikliği,

Hurafeye Karşı Bilimi,

Savaşa Karşı Barışı,

Diktatörlüğe Karşı Özgürlüğü,

Saltanata Karşı Demokrasiyi savunmaya DEVAM EDECEĞİZ!

Tüm meslektaşlarımızı 15 Nisan Pazar günü yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerine katılmaya ve Demokratik Katılım Grubu'nda OYLARINI BİRLEŞTİRMEYE davet ediyoruz.

BAKANLIK BÜROSU DEĞİL MESLEK ÖRGÜTÜ!

İSTANBUL TABİP ODASI
DEMOKRATİK KATILIM GRUBU


Yönetim Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. PINAR SAİP

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı (2012-2014). İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi ve Romatolojisi Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul Tıp Fak. Dekan Yrd. (2006-2009). İstanbul Tıp Fak. Senatörlüğü (2012). İstanbul Tıp Fak. Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016). İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018).

Dr. MURAT EKMEZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 2004 yılı mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Haseki EAH. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi. İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. GÜRAY KILIÇ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Serbest Hekim. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2006). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. İTO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2006-2014).

Dr. RECEP KOÇ

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. 1983 yılı mezunu. Aile Hekimi. Bayrampaşa, Yıldırım ASM. TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi, İSTAHED Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012).

Dr. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

Çukurova Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hast., Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı. Prof.Dr. Emekli öğretim üyesi. Özel Medicana International Beylikdüzü Hastanesi. Adana Tabip Odası TTB Merkez Delegesi (2000-2002, 2008-2012). Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2004-2008). İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2016-2018).

Dr. OSMAN ÖZTÜRK

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2004). TTB Merkez Delegesi (2006-2010, 2014-2018). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2010-2014). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

ONUR KURULU ADAYLARI

TTB DELEGASYON ADAYLARI