DEMOKRATİK KATILIM GRUBU

15 NİSANDA BÜTÜN HEKİMLERİ
İSTANBUL TABİP ODASI SEÇİMLERİNE ÇAĞIRIYOR

Aday Broşürü Basın Açıklaması Seçim Yeri

Yönetim Kurulu Adayları

Meslek örgütümüze, emeğimize, geleceğimize sahip çıkalım, oyumuzu kullanalım.

Dr. PINAR SAİP

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı (2012-2014). İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. RUKİYE EKER ÖMEROĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi ve Romatolojisi Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. İstanbul Tıp Fak. Dekan Yrd. (2006-2009). İstanbul Tıp Fak. Senatörlüğü (2012). İstanbul Tıp Fak. Etik Kurul Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2014-2016). İTO Denetleme Kurulu Üyesi (2016-2018).

Dr. MURAT EKMEZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 2004 yılı mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Haseki EAH. İTO Temsilciler Kurulu Üyesi. İTO Asistan Hekim Komisyonu Üyesi. İTO İnsan Hakları Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2016-2018).

Dr. GÜRAY KILIÇ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Serbest Hekim. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2006). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. İTO Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi. TTB Merkez Delegesi (2006-2014).

Dr. RECEP KOÇ

İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. 1983 yılı mezunu. Aile Hekimi. Bayrampaşa, Yıldırım ASM. TTB Aile Hekimleri Kolu Yürütme Kurulu Üyesi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu Üyesi, İSTAHED Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2012).

Dr. OSMAN KÜÇÜKOSMANOĞLU

Çukurova Üni. Tıp Fak. 1988 yılı mezunu. Çocuk Sağlığı ve Hast., Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı. Prof.Dr. Emekli öğretim üyesi. Özel Medicana International Beylikdüzü Hastanesi. Adana Tabip Odası TTB Merkez Delegesi (2000-2002, 2008-2012). Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı (2004-2008). İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2016-2018).

Dr. OSMAN ÖZTÜRK

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2004). TTB Merkez Delegesi (2006-2010, 2014-2018). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2010-2014). İTO Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi. Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi.

DENETLEME KURULU ADAYLARI

ONUR KURULU ADAYLARI

TTB DELEGASYON ADAYLARI

PROF. DR. SELÇUK EREZ’İN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ
PROF. DR. PINAR SAİP’İN KONUŞMASI İÇİN TIKLAYINIZ